Datová kabeláž, datacentra, WiFi

Metalické kabelové systémy

Metalické kabelové systémy jsou dnes již nedílnou součástí základní infrastruktury všech administrativních, technických, provozních a výrobních objektů. Umožňují maximální integraci jednotlivých slaboproudých systémů (LAN, CCTV, EZS, ACS atd.) a výrazně zvyšují užitné vlastnosti objektů současně s minimalizací provozních nákladů. Námi nabízená řešení splňují díky našim zkušenostem a dlouhodobým kontaktům s předními světovými výrobci veškeré závazné normy a standardy.

Dodáváme a instalujeme počítačové sítě libovolného rozsahu a typu. V rámci dodávky rozvodu dodáváme i aktivní prvky dle Vaší specifikace a požadavků. Strukturované kabelážní systémy budujeme převážně na značkových kabelových systémech, jako jsou např. Systimax, Molex, ModNet, Reichle de Massari, KELine, Brandrex apod.

Nabízíme vám komplexní zajištění strukturovaných kabelových systémů od návrhu po samotnou realizaci včetně vypracování technické dokumentace.

Jsme certifikovaným partnerem autorizovaným pro návrh a instalaci strukturovaných kabeláží, vhodných do obytných i komerčních objektů.

Na metalické kabelové systémy a jejich komponenty poskytujeme záruku až 25 let.

Optické kabelové systémy

Dodáváme a instalujeme komplexní portfolio optických sítí včetně návazností na aktivní infrastrukturu administrativních i průmyslových objektů či budov, provádíme servis. Optické sítě využíváme i tam, kde je potřeba zaručit přenos dat na delší vzdálenosti, ale i tam, kde jsou např. metalické technologie limitující. Využíváme optiku nejen na páteřní rozvody, ale také např. pro kamerové systémy při požadavku na vysoké rychlosti a kapacitu přenosu či kvalitu přenášených dat. Naše činnosti můžeme rozdělit na:

 • Montáž optických sítí
 • Sváření optických vláken
 • Dodávku potřebných aktivních a pasivních prvků, RACK rozvaděčů
 • Měření strukturované kabeláže
 • Možnost certifikace

Na optické kabelové systémy a jejich komponenty poskytujeme záruku až 25 let.

Datacentra

Dodáváme komplexní řešení datových center všech velikostí, se začleněním monitoringu klíčových komponent, elektroinstalací, klimatizací, SHZ a UPS a následnou správou a údržbou těchto systémů.

Nabízíme širokou škálu předních průmyslových řešení, která pokrývají celý životní cyklus datových center a která Vám, klientům, poskytují cílený přístup pro zajištění nejlepších výsledků:

 • Realizační služby
 • Dodávky technologií
 • Generátory / agregáty (diesel, plyn)
 • UPS, baterie, průmyslové baterie, systémy monitoringu baterií
 • DUPS (dynamické UPS)
 • DC systémy
 • Rozvaděče
 • Monitoring

Kromě dodávek jednotlivých technologií zajišťujeme komplexní služby včetně instalace, revizní zprávy a oživení zařízení/technologie.

Instalace

 • připojení zařízení dle ČSN EN zaručující shodu s právními předpisy ČR
 • oživení – garantované odborné připojení zařízení a odzkoušení provozních stavů včetně prověření elektrických parametrů
 • provedení elektro-revize zařízení i větších elektro celků.
 • Sofistikovaná a optimalizovaná řešení, technicky komfortní a spolehlivá řešení, optimalizovaná na investiční a provozní náklady, jsou určena pro nejkritičtější aplikace s vysokým stupněm dostupnosti a spolehlivosti.

Infrastruktura datových center (IT)

 • Energo centra administrativních a výrobních komplexů i objektů státní správy
 • Systémy napájení a chlazení
 • Energetické systémy pro průmysl a automatizaci

Wi-Fi design, měření

Provádíme návrhy a ověřování správnosti nasazení a pokrytí objektů Wi-Fi signálem. Disponujeme moderními měřícími technologiemi (Fluke, Aircheck) a software pro on-line i off-line návrh Wi-Fi sítí. Co naše práce obnáší a co službou získáte?

Návrh a nasazení nejpřesnější vnitřní i venkovní bezdrátové sítě LAN (802.11n/a/b/g/ac). Správně hned napoprvé – zabráníte nákladným IT opravám a stížnostem uživatelů.

 • Návrh 802.11a/b/g/n/ac WLAN před vlastním fyzickým nasazením apod.
 • Zjištění reálných dat díky unikátnímu měření (propustnost bezdrátové sítě, rychlost přenosu dat, opakování, ztráty).
 • Optimalizace počtu AP a jejich rozmístění pro maximalizované pokrytí a výkon díky modelování materiálů a překážek v budovách.
 • Minimalizování drahých výpadků výkonu bezdrátové 802.11n/a /b/g/ac LAN kvůli rušení RF zdrojů provedením souběžné analýzy bezdrátového spektra.
 • Simulace „what-if“ scénáře pro prevenci nebo minimalizaci nákladného opakování průzkumu bezdrátového prostředí.
 • Single-click pro ověření bezdrátové sítě LAN na připravenost pro Voice over Wi-Fi a Location Services.
 • Certifikace bezdrátové sítě podle předefinovaných požadavků. Pass/fail reporty.
 • Uživatelské reporty umožňující efektivní předání výsledků na základě požadavků pro bezdrátový design/aplikace.
 • Snížení výdajů na WLAN opakovaným použitím služby pro přístupové body ve více podlažích – vizualizací pokrytí a výkonu s vestavěným multi-floor zobrazením.
 • Odhad rozpočtu pro nasazení WLAN.
 • Generování reportu pro nákup technologie.
 • Naplánování migračních strategií, pokud se integrují noví uživatelé nebo nové technologie.

Mobile Wi-Fi

V současné době si spousta lidí nedokáže představit život bez mobilních telefonů, tabletů či počítačů a připojení těchto zařízení k internetu. Většinou se můžeme spolehnout na síť mobilního operátora, ale při akcích, kde je vysoká koncentrace osob na malém prostoru, dochází často k problémům s přenosem hovorů i dat, někteří uživatelé mohou narazit i na omezení datových balíčků/tarifů. Ze strany pořadatele se proto jedná o logický krok, když se snaží zákazníkům, tedy návštěvníkům akcí, nabídnout kvalitní připojení k internetu, aby mohli provádět běžné činnosti (brouzdání na webu, chat, email, aj.). S kvalitním připojením mohou lidé okamžitě sdílet své zážitky na sociálních sítích, odesílat audio a videozáznamy, blogovat. Potenciál je také ukryt ve vyhodnocování obsahu dat a v lepší dostupnosti reklamního prostoru.

V případě, že pořádáte kulturní akci, festival, automobilové nebo motocyklové závody či jinou venkovní aktivitu a potřebujete vyřešit problém s distribucí internetu, kamerovým monitoringem prostor, popř. zajistit jednoduché osvětlení, je toto řešení právě pro Vás.

Celý systém se v základu dělí na dvě části – centrální řídící část a mobilní sloup/y. Pod pojmem centrální část si lze představit soubor aktivních síťových prvků, které umožňují správu Wi-Fi připojení. Z tohoto centrálního místa, které bude umístěno například v recepci nebo ve velíně akce, je internet distribuován k mobilním sloupům. Odtud už je internetové připojení šířeno přímo mezi uživatele. Plocha pokrytí v základním – obdélníkovém rozestavení představuje přibližně 100×50 m, tj. velikost fotbalového hřiště. Při jiném typu rozestavení a případně rozšíření o vyšší počet sloupů je plocha pokrytí takřka neomezená. Pro detailní informace, varianty a poptávku řešení nás, prosím, kontaktujte.

Více na www.mowifi.cz

Compactive s.r.o.
Dornych 47, 617 00 Brno, Czech Republic
Office: Škrobárenská 6, 617 00 Brno, Czech Republic

+420 776 756 120
info@compactive.cz
www.compactive.cz

IČ: 26916622
DIČ: CZ26916622
ID DS: 3jewc3v

 

Zásady práce s vašimi údaji

 

Facebook LinkedIn

Profil firmy Compactive, s.r.o.
Operační program Zaměstnanost
Operační program Zaměstnanost

na začátek