ICT aktivní infrastruktura

Serverová řešení, virtualizace, zálohování, bezpečnost

Zabýváme se komplexní dodávkou, instalací a konfigurací výpočetní techniky a software. Dodáváme a instalujeme servery a zálohovací řešení světových výrobců FUJITSU, HP, IBM, DELL apod. včetně operačních a databázových systémů. Virtualizaci řešíme pomocí platforem VMware a Hyper-V. Řešení pro vysokou dostupnost systémů řešíme na výše uvedených hardwarových prostředcích, jejichž spolehlivost je zajištěna vysokou mírou redundance a implementací technologií odolnosti proti výpadku. Zařízení pro zálohování a archivaci dat dodáváme včetně odpovídajících SW nástrojů i správy systémů – D2T, D2D. Na kompletní portfolio výpočetní techniky zajišťujeme služby externí správy – outsourcingu

Dodáváme, implementujeme a spravujeme SW a HW systémy na ochranu dat před únikem či krádeží, řízení identit a celkové systémy řízení bezpečnosti. Naše služby poradenství pro oblast bezpečnosti IT zahrnují analýzy a audity, nastavení správných procesů a postupů i celkovou strategii bezpečnosti organizace. Do této oblasti patří především:

 • Ochrana dat před únikem či krádeží
 • Ochrana a řízení uživatelských identit (IdM)
 • Zabezpečení emailového a webového provozu
 • Ochrana aplikací a databází
 • Bezpečnost koncových zařízení
 • Bezpečnost sítí a připojení k internetu
 • Bezpečnost ve virtualizovaných systémech
 • Bezpečné virtuální privátní sítě VPN
 • Ověřování a řízení přístupu
 • Systémy řízení bezpečnosti událostí (SIEM)
 • Služby bezpečnostního dohledu (SOC)

Aktivní prvky, LAN/WAN Wi-Fi

Implementujeme, navrhujeme, spravujeme a udržujeme aktivní datovou infrastrukturu, přepínače – switche, směrovače – routery a Wi-Fi řešení světových výrobců Zyxel, Cisco, Microtic, Ubiquity apod., dodáváme a servisujeme datové sítě včetně pasivní infrastruktury. Instalujeme sofistikované Wi-Fi systémy průmyslových hal a administrativních objektů s využitím plánovacího a měřícího software, komplexní řešení včetně pasivní infrastruktury. Na kompletní portfolio výpočetní techniky zajišťujeme služby externí správy – outsourcingu. Zajišťujeme mobilní Wi-Fi pro Vaši akci, výstavu, konferenci, festivaly. Řešíme i nestandartní požadavky připojení přes satelitní připojení k internetu.

Pronajímáme vlastní řešení mobilní Wi-Fi (www.mowifi.cz) i tam, kde není možnost připojit řešení na elektrickou energii.

Řešíte nestandartní situaci? Máte problém a nemáte řešení? Hledáme takové výzvy a jsme připraveni je s Vámi překonat. Problémy neexistují, je to jenom výzva. Řešení se vždy najde.

Externí správa IT / ICT – outsourcing (CZ, SK, AUS, PL)

Smluvně zajistíme externí správu vašeho IT, nejenom lokálním společnostem. Máme zkušenosti i s externí správou nadnárodních a zahraničních společností spravující infrastrukturu globálně (výrobní závody, obchody, obchodní centra, kanceláře, restaurace, …). Jsme Vaší pravou rukou nejenom v České republice ale i na Slovensku, Polsku či Rakousku.

Zabezpečíme fungování informačních a komunikačních procesů. Převeďte IT služby nebo jejich části na nás – externího dodavatele. Výhodou je smluvní garance odpovědnosti za provoz IT ze strany poskytovatele služby, kvalitativně vyšší péče o veškeré IT, vyšší operativnost a flexibilita a v neposlední řadě výrazně nižší celkové náklady na provoz IT.

Externí správa informačních technologií pokrývá veškeré požadavky na rozvoj, implementaci a podporu všeho, co se týká informačních potřeb společnosti:

 • Správa sítě, administrace a zabezpečení, aktivní prvky apod.
 • Správa serverů a klíčových firemních aplikací
 • Správa pracovních stanic, pokladen či kiosků, zabezpečení a její kvalitní fungování
 • Rozvoj a implementace nových IT, konzultace, zpracování odborných studií
 • Poradenství v oblasti IT, školení uživatelů
 • Rozvoj IT s vazbou na výrobu, sklad či provoz
 • Provázání výroby a automatizace výroby s IT

Dodáváme, spravujeme a udržujeme pracovní stanic, pokladní systémy (POS) či kiosky nebo totemy s OS Windows, Linux či MAC včetně periferních zařízení (tiskáren, scannerů atd.) renomovaných světových výrobců.

Datové centrum, monitoring

V případě, že potřebujete umístit Vaše zařízení mimo vlastní prostory ať už z důvodu bezpečnosti, monitoringu nebo přístupu z více lokalit provozuje naše společnost datové centrum. Datové centrum je uzpůsobeno pro specifické potřeba zákazníků a není tudíž běžným datovým centrem. Zaměření DC je primárně na služby kolem celého Vašeho IT. Staráme se nejenom o umístěná zařízení (server hosting) a jejich správnou funkčnost, ale především o Vás a Vaše uživatele, o nastavení a vzdálenou správu přístupu (VPN), o bezpečnost, o chod serverů a zálohování dat. Jsme připraveni se postarat o Vaše systémy a najít optimální řešení.

Zabbix monitoring DC a IoT infrastruktury

Jsme certifikovanou společností pro správu a provoz systému Zabbix. Celoročně monitorujeme Vaše systémy (24/7/365) v IT infrastruktuře včetně připojení vzdálených systémů, IoT prvků a čidel. Tímto jsme schopni predikovat nestandartní stavy chování ICT systémů a včas reagovat na případné anomálie. V případě, že převezmeme Vaše systémy do správy, nasazení monitoringu je nedílnou součástí základních pravidel outsourcingu. Monitorujeme:

 • Servery a virtuální prostředí, dílčí operační systémy
 • Aktivní prvky a Wi-Fi systémy vč dílčích access pointů
 • Internetové připojení, stav a rychlost připojení
 • Zdroje napájení (230 V, UPS, …)
 • CCTV kamery a rekordéry
 • Centrální prvky slaboproudých technologií a zabezpečení budov
 • Řídící systémy a komunikační rozhraní
 • Zobrazovací prvky a jejich stavy
 • IoT infrastrukturu, čidla a prvky řízení výroby

Součástí řešení je reporting pravidelně zasílaný odpovědným osobám.

Telekomunikace

Pro naše zákazníky zajišťujeme dodávky, implementaci a servis telefonních a komunikačních systémů a zároveň i s tím souvisejících datových přenosů. Funkční komunikační infrastruktura je jedním ze základních předpokladů úspěšného podnikání. Rádi vám poskytneme odborné poradenství a najdeme pro vás nejvhodnější řešení. Snížíte tak své provozní náklady a zvýšíte produktivitu svých zaměstnanců. Rozmach GSM a VoIP nám díky našemu zaměření umožňuje velice efektivně integrovat do jednoho celku přenos hlasu a s tím spojené služby a zároveň běžné informační systémy. Takto komplexně řešený IS poskytuje celou řadu výhod při administraci, množství uživatelských funkcí, analytických nástrojů apod. Služby poskytované v oblasti Telekomunikací:

 • Návrh, dodávka a implementace řešení
 • Dodávka a instalace kabelových sítí
 • Dodávka a instalace standardních telefonních systémů
 • Výběr a připojení na alternativní operátory
 • Systém pro bezdrátovou komunikaci DECT
 • Systémy audio a videokonferencí

Telekomunikační zařízení – naše nabídka začíná u dodávek telefonních přístrojů a jiné telekomunikační techniky, pokračuje přes dodávky a montáže malých telefonních ústředen v libovolné konfiguraci a končí u telefonních ústředen středního rozsahu. V našem sortimentu dodávek jsou ústředny analogové i digitální od renomovaných a mnoha lety prověřených výrobců.

Compactive s.r.o.
Dornych 47, 617 00 Brno, Czech Republic
Office: Škrobárenská 6, 617 00 Brno, Czech Republic

+420 776 756 120
info@compactive.cz
www.compactive.cz

IČ: 26916622
DIČ: CZ26916622
ID DS: 3jewc3v

 

Zásady práce s vašimi údaji

 

Facebook LinkedIn

Profil firmy Compactive, s.r.o.
Operační program Zaměstnanost
Operační program Zaměstnanost

na začátek