ICT aktivní infrastruktura

Serverová řešení, virtualizace, vysoká dostupnost, zálohování

Zabýváme se komplexní dodávkou, instalací a konfigurací výpočetní techniky a software. Dodáváme a instalujeme servery a zálohovací řešení světových výrobců FUJITSU, HP, IBM, DELL apod. včetně operačních a databázových systémů. Virtualizaci řešíme pomocí platforem VMware a Hyper-V. Řešení pro vysokou dostupnost systémů řešíme na výše uvedených hardwarových prostředcích, jejichž spolehlivost je zajištěna vysokou mírou redundance a implementací technologií odolnosti proti výpadku. Zařízení pro zálohování a archivaci dat dodáváme včetně odpovídajících SW nástrojů i správy systémů – D2T, D2D. Na kompletní portfolio výpočetní techniky zajišťujeme služby externí správy – outsourcingu

Externí správa informačních technologií – outsourcing

Smluvně zajistíme externí správu vašeho IT. Zabezpečíme fungování informačních a komunikačních procesů. Převedete IT služby nebo jejich části na nás – externího dodavatele. Výhodou je smluvní garance odpovědnosti za provoz IT ze strany poskytovatele služby, kvalitativně vyšší péče o veškeré IT, vyšší operativnost a flexibilita a v neposlední řadě výrazně nižší celkové náklady na provoz IT.

Externí správa informačních technologií pokrývá veškeré požadavky na rozvoj, implementaci a podporu všeho, co se týká informačních potřeb společnosti:

 • Správa sítě, administrace a zabezpečení, aktivní prvky apod.
 • Správa serverů a klíčových firemních aplikací
 • Správa pracovních stanic, zabezpečení a její kvalitní fungování
 • Rozvoj a implementace nových IT, konzultace, zpracování odborných studií
 • Poradenství v oblasti IT, školení uživatelů
 • Rozvoj IT s vazbou na výrobu, sklad či provoz
 • Provázání výroby a automatizace výroby s IT

Aktivní prvky, LAN/WAN WiFi

Implementujeme, spravujeme a udržujeme aktivní datovou infrastrukturu, přepínače – switche, směrovače – routery a WiFi řešení světových výrobců Zyxel, Cisco, Microtic, Ubiquity apod., dodáváme a servisujeme datové sítě včetně pasivní infrastruktury. Instalujeme sofistikované Wi-Fi systémy průmyslových hal a administrativních objektů s využitím plánovacího a měřícího software, komplexní řešení včetně pasivní infrastruktury. Na kompletní portfolio výpočetní techniky zajišťujeme služby externí správy – outsourcingu.

Externí správa informačních technologií – outsourcing

Smluvně zajistíme externí správu Vašeho IT. Zabezpečíme fungování informačních a komunikačních procesů. Převedete IT služby nebo jejich částí na nás – externího dodavatele. Výhodou je smluvní garance odpovědnosti za provoz IT ze strany poskytovatele služby, kvalitativně vyšší péče o veškeré IT, vyšší operativnost a flexibilita a v neposlední řadě výrazně nižší celkové náklady na provoz IT.

Externí správa informačních technologií pokrývá veškeré požadavky na rozvoj, implementaci a podporu všeho, co se týká informačních potřeb společnosti:

 • Správa sítě, administrace a zabezpečení, aktivní prvky apod.
 • Správa serverů a klíčových firemních aplikací
 • Správa pracovních stanic, zabezpečení a její kvalitní fungování
 • Rozvoj a implementace nových IT, konzultace, zpracování odborných studií
 • Poradenství v oblasti IT, školení uživatelů
 • Rozvoj IT s vazbou na výrobu, sklad či provoz.
 • Provázání výroby a automatizace výroby s IT

PC vybavení, periferie

Dodáváme, spravujeme a udržujeme pracovní stanice s OS Windows a Linux či MAC včetně periferních zařízení (tiskáren, scannerů atd.) renomovaných světových výrobců. Na kompletní portfolio výpočetní techniky zajišťujeme služby externí správy – outsourcingu

Externí správa informačních technologií – outsourcing

Smluvně zajistíme externí správu Vašeho IT. Zabezpečíme fungování informačních a komunikačních procesů. Převedete IT služby nebo jejich částí na nás – externího dodavatele. Výhodou je smluvní garance odpovědnosti za provoz IT ze strany poskytovatele služby, kvalitativně vyšší péče o veškeré IT, vyšší operativnost a flexibilita a v neposlední řadě výrazně nižší celkové náklady na provoz IT.

Externí správa informačních technologií pokrývá veškeré požadavky na rozvoj, implementaci a podporu všeho, co se týká informačních potřeb společnosti:

 • Správa sítě, administrace a zabezpečení, aktivní prvky apod.
 • Správa serverů a klíčových firemních aplikací
 • Správa pracovních stanic, zabezpečení a její kvalitní fungování
 • Rozvoj a implementace nových IT, konzultace, zpracování odborných studií
 • Poradenství v oblasti IT, školení uživatelů
 • Rozvoj IT s vazbou na výrobu, sklad či provoz.
 • Provázání výroby a automatizace výroby s IT

ICT bezpečnost

Dodáváme, implementujeme a spravujeme SW a HW systémy na ochranu dat před únikem či krádeží, řízení identit a celkové systémy řízení bezpečnosti. Naše služby poradenství pro oblast bezpečnosti IT zahrnují analýzy a audity, nastavení správných procesů a postupů i celkovou strategii bezpečnosti organizace. Do této oblasti patří především:

 • Ochrana dat před únikem či krádeží
 • Ochrana a řízení uživatelských identit (IdM)
 • Zabezpečení emailového a webového provozu
 • Ochrana aplikací a databází
 • Bezpečnost koncových zařízení
 • Bezpečnost sítí a připojení k internetu
 • Bezpečnost ve virtualizovaných systémech
 • Bezpečné virtuální privátní sítě VPN
 • Ověřování a řízení přístupu
 • Bezpečnost objektů a osob
 • Systémy řízení bezpečnosti událostí (SIEM)
 • Služby bezpečnostního dohledu (SOC)

Telekomunikace

Pro naše zákazníky zajišťujeme dodávky, implementaci a servis telefonních a komunikačních systémů a zároveň i s tím souvisejících datových přenosů. Funkční komunikační infrastruktura je jedním ze základních předpokladů úspěšného podnikání. Rádi vám poskytneme odborné poradenství a najdeme pro vás nejvhodnější řešení. Snížíte tak své provozní náklady a zvýšíte produktivitu svých zaměstnanců. Rozmach GSM a VoIP nám díky našemu zaměření umožňuje velice efektivně integrovat do jednoho celku přenos hlasu a s tím spojené služby a zároveň běžné informační systémy. Takto komplexně řešený IS poskytuje celou řadu výhod při administraci, množství uživatelských funkcí, analytických nástrojů apod. Služby poskytované v oblasti Telekomunikací:

 • Návrh, dodávka a implementace řešení
 • Dodávka a instalace kabelových sítí
 • Dodávka a instalace standardních telefonních systémů
 • Výběr a připojení na alternativní operátory
 • Systém pro bezdrátovou komunikaci DECT
 • Systémy audio a videokonferencí

Telekomunikační zařízení – naše nabídka začíná u dodávek telefonních přístrojů a jiné telekomunikační techniky, pokračuje přes dodávky a montáže malých telefonních ústředen v libovolné konfiguraci a končí u telefonních ústředen středního rozsahu. V našem sortimentu dodávek jsou ústředny analogové i digitální od renomovaných a mnoha lety prověřených výrobců.

Compactive s.r.o.
Dornych 47, 617 00 Brno, Czech Republic
Office: Škrobárenská 6, 617 00 Brno, Czech Republic

+420 776 756 120
info@compactive.cz
www.compactive.cz

IČ: 26916622
DIČ: CZ26916622
ID DS: 3jewc3v

 

Facebook LinkedIn

Profil firmy Compactive, s.r.o.
Operační program Zaměstnanost
Operační program Zaměstnanost

na začátek