AVAST – VLNĚNA OFFICE PARK

Co jsme dělali

Dodávka a montáž metalické a optické datové kabeláže, serverovny, přístupový systém. Posílení GSM signálu – montáže rozvodů a vysílačů GSM.