FLEXTRONICS LOGISTICS POLAND

Co jsme dělali

Stěhování pásových výrobních linek a testovacích strojů Philips z České republiky do Polska. Demontáž linek, odpojení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, automatizačních prvků a stlačeného vzduchu. Zabalení, transport. Instalace všech technologií na připravené výrobní ploše. Automatizace výrobních linek. Zaškolení obsluhy a testovací provoz. Projektový management.