PROVISION TRADE-KOVO, JIHLAVA

Co jsme dělali

Kompletní elektroinstalace průmyslové haly a připojené office budovy. Dodávka a instalace ozvodů 230V, hromosvod, LED osvětlení, EPS a kamerový systém.