Slaboproudé systémy

Zabezpečovací systémy (EZS)

Dodáváme a instalujeme řešení bezpečnostních systémů EZS od projektové přípravy až po finální realizaci tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám každého zákazníka. Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) jsou finančně dostupné téměř každému majiteli nebo uživateli objektu. Ve srovnání se škodami, které mohou vzniknout, jsou náklady na EZS výrazně nižší. U systémů EZS využíváme jejich škálovatelnosti pro připojení např. požárních čidel, propojení se systémy vytápěním objektu / termo hlavicemi, ovládání výklopných oken apod. a tvoříme z nich jeden celek, jedno centrální místo náhledu, ovládání a zabezpečení domu či většího objektu.

Požární evakuační systémy (EPS, ER)

Dodáváme a instalujeme řešení bezpečnostních systémů EPS od projektové přípravy po finální realizaci tak, aby vyhovovaly potřebám každého areálu, každé budovy. Realizujeme, provádíme servis a revize řady systémů apod. Naši technici jsou proškoleni výrobci a mnohaletými zkušenostmi. Součástí našich služeb jsou i revize protipožárních ucpávek, dveří či hasicích přístrojů.

Zajištujeme konzultace s odpovědnou osobou (OZZO), všechny naše výstupy jsou technicky a odběrně potvrzeny a splňují všechny legislativní požadavky.

Evakuační rozhlas (ER)

Dodáváme a instalujeme komplexní řešení evakuačního rozhlasu. Provádíme analýzu, návrh a řešení systémů. Důsledně dbáme na požadavky legislativy a požadavků PO v dané oblasti, samozřejmě v koordinaci s představou a požadavky zákazníka. Instalované produkty významných výrobců na trhu jako je ESSER, TOA nebo BOSCH představují pro zákazníka jistotu kvalitního perspektivního systému, který je realizován plně v souladu s požadavky aktualizovaných norem ČSN/EN.

Montáže těchto systémů řešíme jak v administrativních budovách, tak i ve skladech a průmyslových či výrobních objektech, a to s přímou vazbou na požární systémy budov a jejich návaznosti a požadavky požárně bezpečnostního řešení budovy (PBŘ).

Kamerové systémy (CCTV)

Dodáváme a instalujeme komplexní řešení bezpečnostních systémů CCTV. Pomocí kamerového systému můžete jednoduše kontrolovat venkovní i vnitřní prostory jak ve dne, tak i v noci. Nahrávka z kamer je důkazem jak přítomnosti, tak i konání jednotlivých osob. Velice významný je také preventivní psychologický efekt přítomnosti funkčního kamerového systému. Pro návrh kamerového systému jsou pro nás hlavní požadavky klienta a konkrétní situace v místě použití. Jsme schopni nabídnout co možná nejefektivnější řešení kamer a celého systému i záznamu dat. Kamery vybíráme podle umístění (venkovní, vnitřní), účelu (sledování osob, výroby, skladu, vozidel apod.) i požadavků na kvalitu snímání či záznamu. Na některých místech může stačit kvalitní a levné řešení, pro městské kamerové systémy, velká obchodní centra atd. je naopak využívána hi-tech technika, přenos dat i záznam. Lze řešit také sledování přes internet, noční vidění kamer, spuštění alarmu, záznam pouze při detekci pohybu atd.

Docházkové systémy (DS)

Docházkové systémy zajišťují evidenci docházky zaměstnanců a mohu sledovat aktuální přítomnost osob na pracovišti. Terminály nahrazují klasické elektromechanické hodiny. SW minimalizuje ruční zpracování odpracované doby a umožňuje automatické převody dat do dalších informačních systémů (personalistika a mzdy). Dodáváme a instalujeme řešení založená na osvědčených systémech, která mají nejen vhodný a perspektivní HW (terminály atd.), ale i dostatečně robustní programové vybavení, s možností jednoduché návaznosti na většinu stávajících (užívaných) mzdových systémů. Dodáváme také systémy jednotného času s provázáním na docházkové systémy tak, aby byl v maximální míře využit čas zaměstnance na pracovišti.

Přístupové systémy (EKV)

Dodáváme a instalujeme moderní přístupové systémy (EKV/ACS) s využitím jak klasických přístupových karet, tak i formou bezdrátovou, nahráním bezpečnostní karty do vašeho mobilního telefonu s centrální správou uživatelů. Přístupové systémy zajišťují ochranu prostor před vstupem nepovolaných osob společně s přesnou evidencí pohybu po objektu či areálu. Často úzce souvisí se systémy EZS. Systémy mohou integrovat docházku, přístup do objektů a prostor, parkování a například i stravování. Při návrhu systémů provádíme důslednou analýzu provozu a nutné úrovně zabezpečení. Velký důraz je kladen na komplexnost řešení, návaznosti do IS, snadnou obsluhu společně s dlouhodobou spolehlivostí. Systémy sami testujeme a snažíme se zákazníkům v našich prostorech ukázat případné možnosti jejich využití.

Interkom, STA / SAT

Interkom

Dodáváme a instalujeme domácí telefony a videotelefony (elektrické vrátné) v libovolné konfiguraci a rozsahu podle požadavků. Zajišťujeme jejich propojení do pobočkových ústředen a provázání s komunikační infrastrukturou budov včetně případných návazností či reakcí přidržených systémů jako jsou brány, vrata apod.

STA/ SAT

Dodáváme a montujeme STA – společná televizní anténa, SAT – satelitní antény pro příjem TV, VKV a satelitních programů podle individuálních požadavků v libovolném rozsahu. V nabídce máme systémy skupinového i individuálního příjmu. Provádíme průzkum lokality a měření vhodného nastavení a směrování satelitu.

Integrační bezpečnostní software

Dodáváme, instalujeme a servisujeme integrační bezpečnostní software zabezpečující centralizované řešení pro ovládání a vizualizaci bezpečnostních zařízení. Software umožňuje integraci následujících systémů pro objektovou bezpečnost:

 • elektronickou kontrolu vstupu (EKV)
 • elektronickou zabezpečovací signalizaci (EZS nebo také PZTS)
 • elektrickou požární signalizaci (EPS)
 • kamerové systémy (CCTV)
 • a mnohé další systémy

Komunikace bezpečnostních systémů s řídicím systémem je realizována pomocí ovladačů podporovaných systémů. Systém poskytuje uživatelům rozsáhlé nástroje pro:

 • centrální správu bezpečnostních zařízení
 • vizualizaci a monitoring zařízení
 • automatizaci bezpečnostních procesů
 • analýzu a vyhodnocení bezpečnostních informací
 • centrální správu uživatelských údajů
 • podporu krizového managementu

Do mapových podkladů lze vložit libovolný obrázek či půdorys objektu, do kterého se pak zanesou ikony znázorňující jednotlivé prvky bezpečnostních systémů. Obsluha systému pak může přehledně v monitoringu sledovat stavy jednotlivých detektorů v objektu. V případě poplachu se prvek zvýrazní a uživatel je upozorněn zvukovou signalizací na vzniklou událost. V případě integrace kamerového systému lze vznik události ověřit také vizuálně.

Grafická nadstavba usnadňuje obsluze objektu ovládání a celkový monitoring všech připojených technologií v rámci jedné jednotné přehledné platformy. Systém umožňuje navrhnout instalaci dle požadavků zákazníka, od jednoduchých systémů, které monitorují pouze jednu budovu, po rozsáhlé systémy monitorující velký počet bezpečnostních zařízení v objektech bez ohledu na jejich geografickou vzdálenost. Systém v rámci monitorovacího modulu umožňuje propojení s geografickými informačními systémy, které poskytují podpůrné informace pro řešení krizových situací (např. zobrazení rozložení elektroinstalace, potrubí a vzduchotechniky). Systém obsahuje modul automatických akcí, který umožňuje v závislostech na vzniku definovaných událostí vykonat definovanou reakci (např. při poplachu detektoru zaslat uživateli email).

Compactive s.r.o.
Dornych 47, 617 00 Brno, Czech Republic
Office: Škrobárenská 6, 617 00 Brno, Czech Republic

+420 776 756 120
info@compactive.cz
www.compactive.cz

IČ: 26916622
DIČ: CZ26916622
ID DS: 3jewc3v

 

Zásady práce s vašimi údaji

 

Facebook LinkedIn

Profil firmy Compactive, s.r.o.
Operační program Zaměstnanost
Operační program Zaměstnanost

na začátek